Warszkowo: Spotkanie z ratownikiem medycznym

W spotkaniu edukacyjnym przeprowadzonym przez ratownika medycznego Jakuba Iwanisika uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Warszkowie.

Uczniowie w trakcie spotkania mogli przypomnieć sobie podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Chętni mogli przećwiczyć resuscytację krążeniowo- oddechową oraz ułożenie nieprzytomnej osoby w pozycji bocznej ustalonej. Dzieci dowiedziały się również jak za pomocą skojarzeń zapamiętać numery alarmowe.