Jeżyczki: Dzień Jeża

jez-4 10 listopada w darłowskim przedszkolu Jacek i Agatka już po raz drugi obchodzono Dzień Jeża. Był to dzień wielu niespodzianek i atrakcji. Nagrody za konkurs plastyczny wręczał dzieciom fantastyczny, przesympatyczny gość Jeż z Jeżyczek. (więcej…)

Nie zabierajcie nam S-6

Mieszkańcy powiatu sławieńskiego wyrażają zaniepokojenie faktem odsunięcia w bliżej nieokreśloną przyszłość budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku od Sianowa do Obwodnicy Trójmiasta. Jeszcze kilka miesięcy temu wszystko wydawało się być na dobrej drodze. (więcej…)

Sławno: Zapraszamy na Mikołajki

pomocnicy_plakat1

Powiat sławieński: Ratunek w obligacjach

Wyjątkowo zła sytuacja finansowa powiatu sławieńskiego zmusiła radę powiatu podjęcia uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Na XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Sławnie podjęto uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych. Radni postanowili, że papiery wartościowe zostaną wyemitowane w ilości 4700 sztuk o wartości nominalnej 1000 złotych każda.

Czym są obligacje i j jak to działa? Obligacje to papiery wartościowe o długim okresie wykupu. Powiat pożycza od nabywcy obligacji określoną sumę i zobowiązuje się ją zwrócić z należnymi odsetkami w określonym czasie.

Nabycie obligacji zaproponowane zostanie maksymalnie 149 nabywcom. Oferta adresowana jest do banków i instytucji. Wypuszczenie wszystkich czterech serii nastąpi jeszcze w tym roku. Papiery wartościowe zostaną wykupione przez Powiat odpowiednio według kolejności wypuszczania serii w roku 2025, 2026, 2027 i 2028.

Sławno: Robota zrobiona, ale Burmistrz nie zapłaci

Nie zapłaci, ale nie z powodu wody stojącej pod wiaduktem (o tym później). Okazuje się, że pomimo ich zakończenia, nadal nie ma… umowy na dofinansowanie robót. Głównym inwestorem przebudowy drogi wojewódzkiej w Sławnie (wraz z przejściem pod wiaduktem) jest Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Miasto Sławno uczestniczy tu jako który udziela dotacji dla głównego inwestora. Jeszcze przed rozpoczęciem robót zawarte zostało porozumienie na mocy którego Sławno zobowiązało się dofinansować roboty, ale pod pewnymi warunkami. (więcej…)

Sławno: Bezpłatne porady prawne

W dniu 05.12. 2016r. (poniedziałek ) w Urzędzie Miejskim w Sławnie w sali nr 30 w godzinach od 16.30 do 18.00 będzie przyjmował Prawnik Pan Adam Ostaszewski zarazem Radny Sejmiku Wojewódzkiego.
Co miesięczne dyżury Radnego – Prawnika cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Mieszkańcy naszego Powiatu, korzystają z różnych porad prawnych. Najczęstszymi problemami są sprawy między urzędem a mieszkańcem i między sąsiedzkie. Duża popularnością cieszy się również pomoc w napisaniu pism procesowych, odwoławczych czy zwykłych podań i skarg. To wszystko bezpłatnie.

Sławno: Będzie Rada Seniorów

Z inicjatywy Krzysztofa Frankensteina, burmistrza Sławna w Urzędzie Miejskim w Sławnie doszło do spotkania przedstawicieli organizacji działających na rzecz seniorów z terenu miasta Sławno z Moniką Widocką z Pracowni Pozarządowej z Koszalina. (więcej…)

Z głębokim żalem zawiadamiamy

bez-nazwy-2

Andrzej Rachwalski: Przeminęło z wiatrem

Ostatnie kilka tygodni w temacie pogoda to same okropieństwa. Wiatrzycho deszczem przeplatane, z rzadka zapowiedź śniegu.

Smutno, szaro i nudno. Normalnie nie jestem zbyt intensywnym spacerowiczem, ale jak ktoś zabiera mi na to jakąkolwiek szansę, to wtedy by się połaziło. (więcej…)

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

ZK