Sławno: Z Kartą Seniora taniej

Od ubiegłego roku można korzystać z Zachodniopomorskiej Karty Seniora. Jest ona bezpłatna i umożliwia korzystanie, na preferencyjnych warunkach, z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez partnerów Programu.

Mogą się o nią ubiegać osoby powyżej 60-tego roku życia Zachodniopomorska Karta Seniora jest ważna wraz z dowodem osobistym. Przyznanie Karty następuje na podstawie wniosku złożonego w jednostce organizacyjnej Samorządu (urząd gminy, urząd miasta itp.) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. W Sławnie taki wniosek można złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Wnioski rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty jego złożenia, a odbioru Karty dokonuje się osobiście w miejscu złożenia wniosku o jej wydanie (chyba, że dany samorząd umożliwia inne formy odbioru).