Darłowo: Debatowano o utworzeniu Trzeciej Przestrzeni

4 stycznia w Darłowskim Centrum Wolontariatu dyskutowano o utworzeniu w sąsiadujących pomieszczeniach byłego dworca kolejowego trzeciej przestrzeni przyjaznej dla społeczności. Naturalną potrzebą człowieka jako istoty społecznej są kontakty z innymi ludźmi. Darłowski samorząd zamierza umożliwić to mieszkańcom poprzez utworzenie pomiędzy domem i pracą trzeciego miejsce do spotkań w publicznej przestrzeni miasta Darłowa. Miasto pragnie aby to miejsce odpowiadało na oczekiwania i potrzeby społeczne i było dostępne dla wszystkich, którzy chcą z niego korzystać. Po przejęciu od PKP za długi dworca kolejowego w pierwszym etapie wyremontowano i utworzono siedzibę dla Darłowskiego Centrum Wolontariatu. Teraz przyszedł czas na remont, modernizację i przystosowanie kolejnych czterech pomieszczeń o łącznej powierzchni 150 metrów kw. dla potrzeb mieszkańców i turystów. Oprócz zaplecza kuchennego i WC będzie tam duża wielofunkcyjna sala, która może pełnić rolę sali wystawowej, odczytowej z rzutnikiem i ekranem, rozgrywek i turniejów np. szachowych, brydżowych, warcabowych, bingo itp. W drugim pomieszczeniu może być np. sala telewizyjna z możliwością spożywania kawy czy herbaty z automatu i czytelnia prasy. Główną funkcją tych pomieszczeń w sezonie letnim byłaby sprawy związane z pełną informacją turystyczną, W tym miejskim punkcie informacji turystycznej byłby czynny przez 24 godz./dobę komputer z it, z którego mogliby korzystać turyści oraz Wi - Fi. Bierze się również pod uwagę utworzenie skrytkowej przechowalni bagaży. Pomieszczenia mają dwa wejścia od strony miasta i torów kolejowych. Na peronie z gazonami kwiatowymi mają być stoliki, krzesła i parasole, gdzie będzie można wypić kawę czy herbatę i porozmawiać. Organizatorem spotkania i debaty z ramienia miasta był Sławomir Herman z referatu integracji europejskiej i inwestycji.