Sławno: Bezpieczne ferie

3 stycznia w Zespole Szkół Agrotechnicznych odbyło się spotkanie uczniów z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Sławnie dotyczące ryzykownych zachowań podczas dni wolnych od nauki. Uczniowie obejrzeli film edukacyjny o społecznych i prawnych konsekwencjach zażywania substancji uzależniających oraz ryzykownych zachowań osób będących pod wpływem alkoholu, narkotyków lub dopalaczy. Omówiono także temat zachowania się w pobliżu akwenów wodnych podczas zimy i ewentualnych następstw wsiadania do samochodów z obcymi osobami. Ostatnim elementem spotkania było omówienie zasad bezpiecznego poruszania się pieszych po drogach w okresie zimowym.