Polanów: POMÓŻMY POGORZELCOM!

Gmina Polanów wspólnie Parafią Polanów organizuje pomoc dla pogorzelców z Polanowa

W dniu 22 listopada 2017r. w wyniku pożaru mieszkańcy wielorodzinnego budynku w Polanowie przy ul. Zacisze stracili dach nad głową, a ich dobytek uległ częściowemu zniszczeniu. Spośród 9 rodzin zamieszkujących budynek 6 rodzin z dziećmi (14 osób) znalazło się w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Ogień bowiem strawił nowo wyremontowany dach ich domu, a użytkowane poddasze uległo całkowitemu zniszczeniu.

Wszystkie poszkodowane osoby pozostają pod opieką Gminy Polanów i Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie, jednak wsparcie z ramienia instytucji jest kroplą w morzu potrzeb. Trudną sytuację potęguje fakt, iż dzieje się to w okresie przedświątecznym.

Wskutek wspólnych działań na rzecz osób poszkodowanych Burmistrza Polanowa, Ks. Proboszcza Parafii Polanów, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie oraz Caritas Parafii Polanów uruchomiono rachunek bankowy, na które osoby dobrej woli mogą dokonywać wpłat.

Zatem apelujemy do ludzi dobrej woli o pomoc i wsparcie finansowe dla dotkniętych katastrofą rodzin. Zebrane środki finansowe zostaną przeznaczone na remont pokrycia dachowego i poddasza budynku przy ul. Zacisze 15 w Polanowie.

Rachunek bankowy, na który można wpłacać środki finansowe:

Numer konta: 44 9317 1038 3900 1805 2000 0020

z dopiskiem Pogorzelcy POLANÓW ul. zacisze

Za okazaną ofiarność i wsparcie z góry dziękujemy.

Grzegorz Lipski

Burmistrz Polanowa