Postomino: Rekordowa dotacja!

Aż 8 milionów dotacji otrzymała gmina Postomino na termomodernizację budynków szkolnych w miejscowościach Postomino, Pieszcz, Staniewice, Jarosławiec i Korlino.

W ramach projektu przeprowadzona zostanie kompleksowa termomodernizacja wszystkich szkół(!) na terenie Gminy Postomino: 2 budynki w Postominie, 3 budynki w Jarosławcu, szkoła w Pieszczu, Staniewicach oraz Korlinie. Zakres prac obejmuje m.in.: ocieplenie ścian, stropów, stropodachów, dachów wraz z nową elewacją, wymianę okien i drzwi, modernizację instalacji c.w.u. i c.o., modernizację systemu wentylacji z zastosowaniem wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacja), instalację nowoczesnego oświetlenia LED z czujnikami ruchu, montaż instalacji fotowoltaicznych. W wyniku realizacji projektu spadnie zapotrzebowanie na energię obiektów szkolnych, poprawią się warunki prowadzenia zajęć dydaktycznych, a szkoły zyskają nowy piękny wygląd.

Stosowną umowę z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego (w jego imieniu występował Wicemarszałek Tomasz Sobieraj) podpisali Janusz Bojkowski, wójt gminy Postomino i skarbnik - Dorota Bałukonis.

Projekt Gminy Postomino był największym projektem spośród wszystkich rekomendowanych do dofinansowania. Jego całkowita wartość wynosi 8 mln zł, a przyznane dofinansowanie to kwota 6,7 mln zł (85 %). Nigdy wcześniej nie otrzymaliśmy tak dużego dofinansowania!

Dotacja na powyższy projekt będzie rozliczana w ramach działania 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. (r)