Sławno: Podpisanie umów dotacji

2 czerwca o godz. 13 w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Sławnie podpisano umowy na dofinansowanie ze środków pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej na zadania określone ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych dwóch projektów realizowanych przez Gminę Sławno.

Odtworzone zostaną kompleksy retencyjne w naturalistycznym parku wiejskim w Tychowie. W ramach projektu przewiduje się przywrócenie zdolności retencyjnej zbiorników wodnych. Przewidywany koszt realizacji zadania wynosi 482 tys. zł, natomiast wartość dofinansowania to ok. 140 tysięcy zł. Przebudowana zostanie również droga gminna dojazdowa do gruntów rolnych na odcinku Warszkowo-Warszkówko o dł. 0,997 km. Wartość projektu szacowana jest na kwotę prawie 1 mln zł, natomiast kwota dofinansowania to 81 tys. zł.