Darłowo: Noworoczne spotkanie Pionierów

W sali konferencyjnej darłowskiego ratusza 10 stycznia 2017 przy choince odbyło się noworoczne spotkanie opłatkowe Pionierów Ziemi Darłowskiej.

Spotkanie zaszczycili swoją obecnością: starosta sławieński Wojciech Wiśniowski, burmistrz Darłowa Arkadiusz Klimowicz, przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Sokolińska, proboszcz Parafii MB Częstochowskiej o. Wojciech Przybysz. Licznie przybyłych Pionierów i Gości serdecznie powitała i złożyła życzenia pomyślnego Nowego Roku 2017 Bożena Tomalak prezes Klubu Pionierów Ziemi Darłowskiej.

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych w minionym roku Pionierów. Gwardian klasztoru Franciszkanów odprawił krótką modlitwę, a następnie łamano się opłatkiem życząc sobie wszystkiego dobrego. Burmistrz Darłowa Arkadiusz Klimowicz i starosta Wojciech Wiśniowski życzyli Pionierom i ich rodzinom życzenia wiele zdrowia, radości i szczęścia. W części artystycznej wystąpiło ośmioro chórzystów z Miejskiego Gimnazjum im. S. Dulewicza. Młodzież, przy akompaniamencie Artura Hamerlinga i pod kierownictwem Krystyny Leśniewskiej śpiewała kolędy. Poetka i pionierka Jadwiga Sidoryk recytowała okolicznościowe wiersze. Przy kawie, herbacie, ciastach, słodyczach i zapalonych świecach także cała sala śpiewała kolędy. Arkadiusz Klimowicz z okazji spotkania podzielił się informacjami na temat tegorocznego budżetu miasta, który przyniesie miastu i jego mieszkańcom wiele inwestycji i modernizacji, kosztem kilkunastu milionów złotych. Będą to m.in.: rozpoczęcie budowy biblioteki miejskiej, doświetlenie miasta, modernizacja DOK-u, budowa domów socjalnych i ulic, dokumentacyjne przygotowanie budowy hali sportowej przy SP nr 3 i wiele innych