Sławno: Wręczono Brązowe Krzyże Zasługi

30 maja 2018 roku wręczono mieszkańcom Sławna odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Na wniosek Krzysztofa Frankensteina - burmistrza Sławna Postanowieniem  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali Panna Anna Liberak-Wełniak oraz Romuald Okoniewski. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej aktu dekoracji dokonał Wicewojewoda Zachodniopomorski – Pan Marek Subocz, Krzysztof Frankenstein - burmistrz Sławna oraz Robert Stępień - Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty. 

Pan Romuald Okoniewski to symbol miasta. Od 55 lat prowadził w Sławnie Zakład Zegarmistrzowski. Pracę w zawodzie rozpoczął w 1948 r. Swoją codzienną, rzetelną, sumienną pracą stworzył w mieście wyjątkową tradycję, kultywowania rodzinnych zakładów rzemieślniczych, które prowadzone są przez kolejne pokolenia. Jego zakład, dziś prowadzony przez wnuka, od samego początku znajduje się w tej samej kamienicy przy ul. Jedności Narodowej, z pięknym szyldem.

Pani Anna Libera- Wełniak to wieloletni, emerytowany, nauczyciel języka polskiego. Od samego początku swojej pracy zawodowej była zawsze bardzo mocno zaangażowana w działalność społeczno – edukacyjną oraz cieszyła się  dużym zaufaniem i szacunkiem w środowisku uczniów i nauczycieli. Zarys jej działalności społecznej na rzecz mieszkańców jest bardzo szeroki, np. organizacja koncertów charytatywnych na rzecz dzieci chorych białaczkę,  praca w wolontariacie z młodzieżą czy wieloletnie zaangażowanie w amatorski ruch artystyczny. Jest także  współzałożycielka Stowarzyszenia Turystyki Rowerowej i Pieszej „Na Szlaku” w Sławnie, w którym pełni funkcję  sekretarza i czynnie wspiera rozwój turystyki rowerowej. Od kilkunastu lat zaangażowana jest także w organizację honorowego krwiodawstwa na terenie Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Sławnie.