Sławno: Sukces mieszkańców ODW

Gmina zrezygnowała z PSZOK'u. Rano dostaliśmy wiadomość o następującej treści: „W nawiązaniu do wtorkowego spotkania informuję, iż Gmina Sławno wycofała w całości wniosek o wydanie warunków zabudowy dla działki na ul. Polanowskiej w Sławnie.”

Jednocześnie w momencie, gdy wójt przesłał nam powyższą informację, niektórzy mieszkańcy ODW otrzymali zawiadomienie, w którym poinformowano o rezygnacji ze składowania gruzu i złomu na owej działce. W dokumencie pojawiła się również informacja, że w miejscu tym nie powstanie myjnia samochodowa, a myjnia pojazdów. Ta nieścisłość wynikła pewnie z faktu, że zawiadomienia zostały wysłane kilka dni wcześniej.