Kusice, Postomino, Słowino: Wodne zabawy i doświadczenia

Woda do picia, woda do mycia, bez niej na świecie nie byłoby życia” - uczniowie Szkół Podstawowych konkursami i doświadczeniami naukowymi uczcili Światowy Dzień Wody.

Przedszkolaki z Kusic brały udział w zajęciach mających na celu uświadomienie jak ważne jest oszczędzanie i nie zanieczyszczanie wody. Dowiedziały się o właściwościach wody i o tym, do czego jest ona wykorzystywana, a także jak powinniśmy ją oszczędzać i o nią dbać.

Z kolei uczniowie Szkoły Podstawowej w Postominie wcielili się w rolę małych naukowców. Dzieci zaczęły od określenia koloru, wyglądu, zapachu, jak również smaku wody. Udało im się ustalić, że wodę spotykamy w różnych postaciach (m.in. lód, śnieg, krople deszczu i para wodna). Następnie zbadano rozpuszczalność substancji oraz sprawdzono co pływa, a co tonie w wodzie. Oprócz tego sprawdzono, czy woda potrafi się przemieszczać, czyli wykonano doświadczenie pt. Wędrująca Woda. Stworzono również kolorowe wulkany i burzę w szklance wody.

Natomiast w Szkole Podstawowej w Słowinie, pod kierunkiem Zofii Młyńskiej odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Wodzie, poprzedzony prezentacją multimedialną pt. ,,Woda – życiodajna substancja”. I tak miejsce I zajęła Gabriela Gondek, II miejsce – Gabriela Radzka, z kolei III miejsce – Natalia Stuła i Maciej Janiszewski.

Światowy Dzień Wody ustanowiono w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Celem święta jest podkreślenie znaczenia wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na kondycję świata, a także roli wody w życiu człowieka.