Ostrowiec: Bankowcy w Zespole Szkół

Wystartował projekt o nazwie „BAKCYL”, w którym udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Ostrowcu.Podczas realizacji projektu przekazano uczniom wiedzę ekonomiczną i finansową. Była to doskonała okazja do kształtowania wśród młodzieży właściwych postaw odnośnie oszczędzania i odpowiedzialnego gospodarowania własnym budżetem. W ramach projektu organizowanego przez Warszawski Instytut Bankowości, kierownik Banku Spółdzielczego w Malechowie - Ewa Pasińska przeprowadziła w klasach V-VII cykl lekcji mający na celu wprowadzenie młodzieży w zawiły świat codziennych finansów tak, aby umieć wykorzystać odpowiednie usługi bankowe.