Sławno: Przyznano dotacje

Rozstrzygnięto konkurs ofert w sprawie przyznania dotacji na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta Sławno w 2018 roku. Po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami Burmistrz Miasta Sławno przyznał dotację na realizację zadań publicznych w 2018r. z zakresu: 1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:Miejski Klub Sportowy „Sława” Sławno - 60.000,00 złUczniowski Klub Sportowy Lider Sławno - 5.000,00 złUKS „Sława-Jedynka” - 10.000,00 złUKS OSiR Badminton - 4.000,00 złMiejski Klub Sportowy „Święc” - 5.000,00 złStowarzyszenie Przyjaciół Sceny w Sławnie - 3.000,00 złStowarzyszenie Gracja - 4.500,00 złStowarzyszenie Promocji tańca „Finezja” w Sławnie - 3.000,00 złUczniowski Strzelecki Klub Sportowy Grom - 3.000,00 zł   2) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w sferze ochrony zdrowia:Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi „Razem” - 4.000,00 złStowarzyszenie „AKSON” - 6.000,00 złPolski Związek Niewidomych Koło Terenowe w Sławnie - 2.000 ,00 zł   3) działania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:Stowarzyszenie „Śladem Tropika” - 1.500,00 zł   4) działania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji i oświaty:Fundacja „RODZINA” - 6.000,00 zł