Sławno: Spotkanie z doradcą zawodowym

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Sławnie podpisał porozumienie z Zachodniopomorską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Szczecinie - Młodzieżowym Centrum Kariery w Sławnie, które dotyczy prowadzenia działalności w zakresie doradztwa zawodowego wśród wszystkich uczniów ZS. Zajęcia będą prowadzone przez doradcę zawodowego MCK Sławno – Wioletę Bart. W spotkaniach, na zasadach doboru indywidualnego i dobrowolności, będą uczestniczyć uczniowie wszystkich klas. Celem zajęć (indywidualnych i grupowych) jest nabycie przez uczniów wiedzy dotyczącej zagadnień z poradnictwa zawodowego, samookreślenia zawodowego uczniów (predyspozycje i skłonności zawodowe, umiejętności, zainteresowania, wartości itp.), aby dokonywane przez nich wybory edukacyjno-zawodowe były przemyślane i trafne. Na zdjęciu od lwej: Karolina Stępień, pedagog szkolny. Renata Biernacka, dyrektor Zespołu Szkół w Sławnie i Wioleta Bart - doradca zawodowy.