Darłowo: Rekordowo wysoki i proinwestycyjny budżet miasta na rok 2018

Na ostatniej w tym roku  zwyczajnej sesji Rady Miejskiej, która obradowała w ratuszu 22 grudnia 2017 uchwalono budżet miasta Darłowa na rok 2018. Jedynie jedna osoba głosowała przeciw  prorozwojowemu budżetowi  Królewskiego Miasta. Przypomnę ważniejsze ustalenia budżetu miasta Darłowa na rok 2018 Uchwalono  dochody budżetu w wysokości-71.629.948,94zł, z tego: - dochody bieżące-51.639.327,28 zł, - dochody majątkowe-19.990.621,66 zł.. Ustalono wydatki budżetu w wysokości-76.777.670,82 zł. Z tego:  wydatki bieżące-57.633.609,16 zł, wydatki majątkowe-19.144.061,66 zł. Planowany deficyt  Budżetu w wysokości- 5.147.721,88 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: wolnych środków - 5.147.721,88 zł, W budżecie utworzono  rezerwy: ogólną w wysokości-200.000 zł, oraz  celową w wysokości-386.460,00 zł, z przeznaczeniem na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego -186.460,00 zł, oraz na zakup materiałów i usług remontowych w placówkach oświatowych, nagrody na DEN -200.000,00 zł, Ustalono także  limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Darłowo, do kwoty-7.000.000  zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty-900.000 zł. Jak podkreślił Arkadiusz Klimowicz burmistrz Darłowa przy konstrukcji budżetu wsłuchiwano się w glosy mieszkańców, rad  osiedli i wszystkich radnych niezależnie od opcji. Przeznaczenie ponad 19 milionów złotych na inwestycje, co stanowi 25 procent ogółu wydatków stawia darłowski budżet  w gronie czołówki miast polskich o podobnej liczbie mieszkancow. Wydatki majątkowe w roku 2018 będą ponad dwukrotnie większe aniżeli w roku 2017. Priorytetami uchwalonego budżetu są inwestycje w infrastrukturę miasta i cele społeczne. Porównując uchwalone budżety na rok 2018 miasta Sławna i miasta Darłowa uwidacznia się wielka różnica w wydatkach majątkowych, czyli inwestycjach. Darłowo przeznacza blisko pięć razy (488,5 %) więcej na inwestycje, aniżeli  powiatowe miasto Sławno, które zadowala się wydatkami na te cele w kwocie 4.092.178 zł.

1 komentarz

  1. Co to za debilne porównanie? Nie dość, że budżet Królewskiego Miasta o 20 mln większy to porównajmy może sprzedaż działek w obu miastach? Darłowo jako nadmorskie miasto w ciągu roku sprzeda działki za taką kwotę co Sławno przez 10 lat/

    VA:F [1.9.22_1171]
    Ocena: 0.0/5 (0 głosów)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)