Darłowo: Powstała druga siłownia plenerowa typu street workout

W powstającym  parku przy ulicy Traugutta  przed samymi świętami  zamontowane zostały urządzenia plenerowej siłowni zwanej street workout. Coraz więcej osób dostrzega potrzebę zmiany swego trybu życia.  Dlatego Darłowo  propaguje zwiększenie aktywności fizycznej poprzez ćwiczenia.  W tym celu oprócz już istniejących w sześciu miejscach miasta  na świeżym powietrzu zestawów urządzeń do ćwiczeń i rekreacji zamontowano drugą plenerową siłownię wyposażoną w urządzenia do treningów i budowy kondycji. Pierwsza tego typu siłownia pod chmurką została zamontowana na plaży wschodniej w pobliżu hotelu „Apollo”. Solidne i proste w obsłudze sprzęty służą do ćwiczeń różnych partii ciała. Obydwie siłownie zewnętrzne są ogólnodostępne i darmowe. To początek zmiany zagospodarowania terenu parku przy ul. Traugutta. Zadanie sfinansowane zostało kosztem 40 023,38 zł. i było dofinansowane kwotą 18 tys. złotych przekazanych miastu tytułem umowy zawartej pomiędzy Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego a Burmistrzem Miasta Darłowo, której celem jest rozwój bazy sportowej na terenie województwa. Zapraszamy.