Rosnowo: Wigilia w Elektrociepłowni

W Elektrociepłowni Rosnowo odbyła się firmowa Wigilia z z pracownikami oraz z przedstawicielami  Urzędu Gminy Manowo z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Spotkanie zaczęło się od krótkiego podsumowania roku i podziękowania dla wszystkich pracowników za ich codzienną ciężką pracę oraz rzetelne wypełnianie powierzonych obowiązków. Za sumienną i wieloletnią pracę na rzecz Elektrociepłowni Rosnowo z rąk Prezesa - Roberta Murii oraz Wójta Gminy Manowo - Romana Kłosowskiego szczególne podziękowania otrzymali: Lucyna Dębska - Główna Księgowa Spółki, Robert Murii - Prezes Zarządu oraz Jerzy Kruk. Wspólna Wigilia dla pracowników to coroczna okazja do integracji, zacieśniania więzów i składania życzeń.