Kopnica: Spotkanie z funkcjonariuszem policji

Odpowiedzialność prawna nieletnich - pod takim hasłem 19 grudnia odbyło się spotkanie uczniów kl. V ze specjalistą do spraw nieletnich z Komendy Powiatowej Policji w Sławnie starszym sierżantem Agnieszką  Łukaszek. Na początku zajęć pani policjantka wyjaśniła pojęcia związane z realizowaną tematyką, czyli nieletni, czyn karalny, demoralizacja. Następnie podała przykłady zachowań świadczących o niedostosowaniu społecznym. Zwróciła szczególną uwagę na realizację obowiązku szkolnego, przemoc fizyczną, słowną i psychiczną oraz zażywanie substancji psychoaktywnych. W czasie spotkania nie zabrakło również informacji dotyczących cyberprzemocy. Na zakończenie uczniowie dowiedzieli się, jakie środki może zastosować sąd rodzinny wobec nieletnich. Spotkanie zostało zrealizowanie w ramach programu Zagrożenia to nie ściema.