Gmina Sławno: Medal Pro Patria dla wójta

Podczas spotkania opłatkowego Zarządu Głównego Związku Inwalidów Wojennych w Warszawie wójt gminy Sławno Ryszard Stachowiak odebrał Medal Pro Patria. Odznaczenie wręczył mu szef urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. O uhonorowanie włodarza gm. Sławno ubiegał się od dłuższego czasu powiatowe koło Związku Inwalidów Wojennych w Sławnie na czele z prezesem kpt. Januarym Wysockim. Ryszard Stachowiak od początku swojego urzędowania wspierał kombatantów m.in. bezpłatnie użyczał lokal w Urzędzie Gminy na spotkania rocznicowe i uczestniczył w niemalże każdej uroczystości patriotycznej organizowanej przez środowiska kombatanckie na terenie Sławna i okolic. Również Medal Pro Patria został przyznany Włodzimierzowi Balcerzakowi – prezesowi Koła Niewidomych w Darłowie oraz wieloletniemu skarbnikowi darłowskiego koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, jednak ze względu na stan zdrowia nie mógł osobiście odebrać.