Sławno: Zrezygnowali bo ich przezywali (i szykanowali)

Wczoraj obradował Zarząd MKS Sławy Sławno. Podjętych zostało wiele decyzji. Jedną z nich jest rezygnacja ze stanowisk 6 członków zarządu: Marka Stukana, Jarosława Buczkiewicza, Adama Mallek, Stanisława Szkudlarka, Jacka Laska i Sławomira Wolskiego. Powodem rezygnacji są m.in. zarzuty kierowane do wymienionych osób, jak i wyzwiska ze strony kibiców. (r)