Sławno: 16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć

Kampania „16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć” została zainicjowana w 1991 roku przez Center for Women's Global Leadership przy Uniwersytecie Rutgers.

Aby symbolicznie podkreślić związek między przemocą wobec kobiet, a naruszaniem praw człowieka inicjatorki wybrały na czas kampanii dni pomiędzy Międzynarodowym Dniem Przemocy Wobec Kobiet (25 listopada) a Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka (10 grudnia).

W ciągu tych 16 dni od 26 lat co roku setki organizacji i tysiące osób na świecie zwracają uwagę na problemy przemocy wobec kobiet i głośno mówią, że taka przemoc jest pogwałceniem praw człowieka. Od 2009 roku w Polsce działania licznych osób i organizacji w ramach Kampanii koordynuje Fundacja Autonomia a koordynatorką w Sławnie została w tym roku Ewelina Stach - prezes Stowarzyszenia Wspierania Aktywności „Krok po kroku”.Tegoroczny temat przewodni międzynarodowej Kampanii „Od pokoju w domu do pokoju na świecie: zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich!”.

Akcję patronatem objął Krzysztof Frankenstein – burmistrz Miasta Sławno. Już 07.12.2017 r. odbędą się pierwsze bezpłatne warsztaty w Sławnie dla młodzieży 13+.

Warsztaty mają na celu uczynić świat bezpieczniejszym dla nas wszystkich.

Działamy wspólnie i solidarnie, a naszymi działaniami kieruje idea: Siła - Odwaga - Solidarność!! Wkrótce odbędzie się rekrutacja na bezpłatne warsztaty dla dziewczynek i kobiet WenDo uczące asertywności i pewności siebie. Już teraz zapraszamy do współpracy wszystkie instytucje i osoby zainteresowane. Zgłoszenia przyjmujemy na adres e-mail: swa.krokpokroku.slawno@wp.pl, ilość miejsc ograniczona.