Sławno: Obradowała Rada Miasta Sławno

Dzisiaj rano (30 listopada) radni podjęli uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego na okres 1 września 2017 do 31 sierpnia 2019 roku, określenia ogólnych zasad gospodarowania nieruchomościami niezabudowanymi stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Sławno oraz dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także zmiany budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sławno. Odrzucili również skargę Marszałka Wojewódzkiego na Burmistrza Miasta Sławno.

Więcej w wydaniu papierowym