Powiat sławieński: Więcej za usunięcie pojazdów i strzeżony parking

Od 1 stycznia 2018 r. wzrosną opłaty za usunięcie pojazdów z drogi na koszt właściciela. Więcej zapłacą też ci, których pojazdy znajdą się na przymusowym parkingu strzeżonym (patrz tabela poniżej).

Obradowali powiatowi radni. Oprócz wspomnianego na wstępie wzrostu cen, zatwierdzili sprawozdania z działalności Starosty i Zarządu Powiatu oraz podjęli kilka uchwał m.in. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2017 r i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sławieńskiego na lata 2017-2030.

W interpelacjach Eugeniusz Berliński zapytał o audyt energetyczny budynku Domu Dziecka w Darłowie: czy został on wykonany, i czy poza zmianą ogrzewania z węglowego na gazowe, będzie jeszcze wykonywane przedsięwzięcie pod nazwą „termomodernizacja”?

Odpowiedział mu Starosta Wojciech Wiśniowski:

- Audyt energetyczny Domu Dziecka został zakończony. Jest on potrzebny w procesie naboru wniosków na termomodernizację. Jeżeli tego audytu energetycznego nie ma, to nie możemy aplikować w środki, skądkolwiek, na termomodernizację. Niemniej jednak, na obecny czas, czyli po wykonaniu audytu, naboru na takie wnioski nie było, więc będzie on przydatny w przyszłości - podsumował Wojciech Wiśniowski, starosta powiatowy – Natomiast nie mogliśmy czekać ze zmianą systemu ogrzewania. Sezon zimowy się zaczyna i podjęliśmy decyzję, żeby modernizację ogrzewania przeprowadzić. Wymianie podlega część armatury i dwa piece, które są zamontowywane w Domu Dziecka. Pochodzą ze starej historii z Muzeum na Zamku, gdzie po zmianie systemu ogrzewania pozostały one naszą własnością i zostały przekazane dla Domu Dziecka – dodał.

Berliński pytał też o to, czy audyt Szpitala Powiatowego w Sławnie został już zakończony i czy trwają tam jeszcze jakieś uzgodnienia?

- Jeśli chodzi o audyt Szpitala, to firma, która ten audyt przeprowadzała zobowiązała się bezpłatnie uszczegółowić jeden z wariantów kierunku restrukturyzacji działalności Szpitala. Zarząd był zdania, że w Szpitalu potrzebna jest ewolucja, nie rewolucja i jeden z tych wariantów to przewidywał. Natomiast firma zobowiązała się do uszczegółowienia dodatkowego opracowania, które ma znaleźć się u nas do końca października – informował Starosta.

(kb)

Za usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela ustalono opłatę w wysokości:

113 zł za rower lub motorower;

223 zł za motocykl;

486 zł za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t;

606 zł za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t;

857 zł za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t;

1263 zł za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t;

1537zł za pojazd przewożący materiały niebezpieczne.

Za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi na koszt właściciela, ustalono opłatę za każdą dobę w wysokości:

20 zł za rower lub motorower;

27 zł za motocykl;

40 zł za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t;

52 zł za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t;

75 zł za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t;

136 zł za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t;

200 zł za pojazd przewożący materiały niebezpieczne.

W przypadku odstąpienia od wykonania zlecenia usunięcia pojazdu właściciel nie pokrywa żadnych kosztów.