Powiat sławieński: Dbajmy o nadmorskie plaże i wydmy

Wszyscy uwielbiamy nadmorskie plaże. Jesienią i wiosną z kawałkiem zimy pracownicy agend odpowiedzialnych za ochronę wybrzeża trudzili się umacniając wszelkimi sposobami wydmy. W pracę włożono wiele wysiłku i środków. Z początkiem wakacji plaże zaludniły się wczasowiczami - to dobrze, ale hordy dzieciaków zaczęły grasować po wydmach. Że depczą to jeszcze nic, ale ,,ambitnie’’ dewastują wszystko, co w ciężkim trudzie budowali w/w pracownicy.

Na plażach pojawiają się indiańskie wigwamy, zagrody i inne niewiadomego mi celu budowle z wyciągniętych umocnień wydmowych.

Wysokie skarpy wydm są podkopywane pracowicie przez dzieci, które za świetną zabawę uznają zeskoki po osuwającym się piasku (czasem pod wiszącymi już na skraju skarpy wielkimi drzewami !!!).

Dzieciom się nie bardzo dziwię, natomiast przeraża bezmyślność ich rodziców i opiekunów, którzy nie reagują na ,,prace’’ podopiecznych.

Nie rozumiem ludzi, którym wydaje się, że faszyny umieszczone na brzegach wydm nie znalazły się tam przypadkowo, czemuś służą.

Na dopełnienie wszystkiego zaczynam obserwować zjawisko używania tych umacniających wydmy materiałów jako paliwa do ognisk i grillowania.

Sądzę, że poświęcenie kilku audycji - artykułów, temu problemowi może złagodzić ten narastający problem. Niektórzy chcą walczyć z w/w zjawiskami zwracając uwagę na złe postępowanie, ale spotykam się z uwagami - „co moje dziecko może zaszkodzić środowisku, przecież ono dużo nie zniszczy”.

Tak samo - zakopywanie niedopałków w miejscu gdzie się leży „co tam te kilka petów - nie będzie widać” ; „co tam to jedno opakowanie po napoju, chipsach etc...” .

Dopiero we wrześniu widać - „co tam ci (jest ich tysiące) zostawili na pięknych naszych plażach, śmietnik i osłabiane wydmy, które coraz mniej chronią ląd przed sztormami”.

Strat finansowych związanych z nowymi pracami umocnień brzegowych i sprzątaniem śmietniska nie sposób pominąć.

Pamiętaj!

Artykuł 81. Kodeksu Wykroczeń:

Kto niszczy lub uszkadza urządzenia służące do ochrony brzegów wód morskich lub śródlądowych, a w szczególności wszelkie umocnienia lub roślinność ochronną,podlega karze grzywny do 1 000 złotych albo karze nagany.

Taryfikator mandatów:

- Niszczenie roślinności ochronnej na brzegach wód morskich i śródlądowych 100 zł

- Niszczenie płotków faszynowych 100 zł

- Zdejmowanie chrustu z wydm 100 zł

- Chodzenie lub przebywanie na wydmach 50 zł

- Niszczenie ogrodzeń wydm i lasu 200 zł

- Biwakowanie na wydmach 300 zł

- Niszczenie tablic informacyjno-ostrzegawczych na wydmach i w lasach 100 zł

- Niszczenie umocnień brzegowych 500 zł