Darłowo: Przy Traugutta będzie park!

Są pieniądze na I etap budowy parku rekreacyjnego przy ulicy Traugutta w Darłowie

Istniejący zdegradowany teren pomiędzy ulicami R. Traugutta, Rzemieślniczą i rzeką Wieprzą zostanie na nowo wyrównany, uporządkowany i zagospodarowany. Powstanie tam park rekreacyjny. Centralnym elementem zagospodarowania parku będzie plac zabaw powierzchni ok. 350 m kw. składający się z dwóch stref dla dzieci młodszych i starszych. Obie strefy będą oddzielone, wyposażone w małą architekturę, a znajdujące się w niej urządzenia zabawowe zamontowane zostaną na tzw. nawierzchni bezpiecznej.

Tematyka małej architektury na placu zabaw utrzymana zostanie w klimacie nadmorskim, stąd główny elementem zabawowym będzie statek. Całość zostanie ogrodzona, a wokół wykonane będą nowe nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów. Wybudowany zostanie ciąg pieszy od ul. Traugutta do ul. Rzemieślniczej wskazujący potencjalny przebieg historycznego muru obronnego. Przy ścieżce wykonane zostanie miejsce wypoczynku i rekreacji.   Prawie na całej powierzchni placu (ok. 4000 m kw.) rosnąć będzie nowa zielona i gęsta trawa, a teren zostanie oświetlony.  Jednocześnie w ramach zagospodarowania placu zasadzonych zostanie nowych 21 drzew, 56 sztuk krzewów iglastych oraz 38 szt. krzewów liściastych. Bedzie również wydzielone miejsce na ognisko, otoczone 14 siedziskami gabionowymi ułożonymi po okręgu. Główne ciągi piesze wykonane mają zostać z kostki granitowej ciętej płomieniowanej. Większość ciągów pieszych zaprojektowano natomiast z wykorzystaniem nawierzchni mineralno-żywicznej w kolorze beżowym z obrzeżami z kostki granitowej. Wartość planowanej inwestycji wynosi 744 871,34 zł. Dotacja, którą pozyskał Burmistrz Miasta Darłowo na realizację projektu wynosi 473 961,63 zł, co stanowi 63,63% kosztów. Jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony przetarg na wykonawstwo inwestycji ,a w roku przyszłym zostanie zrealizowana.