Powiat sławieński: Przyznano kolejne miliony

Gminy wiejskie: Postomino i Sławno otrzymały kolejne dofinansowania do realizowanych projektów.

Gmina Postomino dostała dotację na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Górsko. Na zadanie to, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich otrzyma 1. 975 870,00 zł, co stanowi 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji, natomiast całkowita wartość projektu to 3.836 299,72 zł. Za pieniądze te, w Górsku wybudowana będzie sieć o długości aż 4037,5 mb wraz z 19 nowymi przyłączami kanalizacyjnych. Z ulepszonej infrastruktury skorzysta aż 58 odbiorców. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na kwiecień 2019 r.

Także Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne uzyskało dofinansowanie na budowę sieci kanalizacyjnej w Marszewie. W związku z otrzymanymi dofinansowaniami znaczna część gminy zostanie skanalizowana, co będzie miało duży wpływ na poprawę środowiska naturalnego. Gmina Postomino czeka również na przyznanie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Złakowo.

Z kolei gmina Sławno podpisała umowę na dofinansowanie dwóch projektów. Za pieniądze pochodzące z opłat za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej odtworzone zostaną kompleksy retencyjne w naturalistycznym parku wiejskim w Tychowie. W ramach projektu przewiduje się przywrócenie zdolności retencyjnej zbiorników wodnych. Przewidywany koszt realizacji zadania wynosi 482 tys. zł, natomiast wartość dofinansowania to ok. 140 tysięcy zł. Przebudowana zostanie również droga gminna dojazdowa do gruntów rolnych na odcinku Warszkowo-Warszkówko o dł. 0,997 km. Wartość projektu szacowana jest na kwotę prawie 1 mln zł, natomiast kwota dofinansowania to 81 tys. zł.