Sławno: Rada Seniorów wybrała władze

Rada Seniorów Miasta Sławno. Od lewej: Barbara Brzezińska, Janina Majcher, Iwona Granisz, Stanisław Szkudlarek, przedstawiciele Urzędu Miejskiego - Marta Konfederak i Mieczysław Grabowski, Genowefa Kowalik, Natalia Gryciuk, Romualda Słowikowska i Maria Poprawska.

Iwona Granisz – przewodniczącą, Janina Majcher – jej zastępczynią. To wynik wyborów władz podczas pierwszego, inauguracyjnego posiedzenia Rady Seniorów Miasta Sławno.

Przypomnijmy, że w ub. roku z inicjatywy Krzysztofa Frankensteina, burmistrza Sławna odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji działających na rzecz seniorów z terenu miasta Sławno z przedstawicielami Pracowni Pozarządowej z Koszalina, która w ramach projektu „Zachodniopomorskie Rady Seniorów metodą aktywizacji obywatelskiej osób starszych” zapoznała zebranych z możliwościami założenia i zasadami funkcjonowania Rady Seniorów w Sławnie oraz zaproponowała nieodpłatne wsparcie w procesie tworzenia.

W wyniku spotkania seniorzy wyrazili wolę powołania Rady Seniorów w Sławnie, która zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Sławno rozpoczęła swoją oficjalną działalność od dnia 25 kwietnia 2017 roku.

Po przeprowadzonym naborze, w skład Rady Seniorów w Sławnie weszli:

Barbara Brzezińska, Mieczysław Grabowski, Iwona Granisz, Natalia Gryciuk, Genowefa Kowalik, Janina Majcher, Maria Poprawska, Romualda Słowikowska oraz Stanisław Szkudlarek.

Nowa Rada Seniorów z entuzjazmem przystąpiła do pracy. Podczas pierwszego spotkania, sławieńscy seniorzy wybrali ze swojego grona przewodniczą i wiceprzewodniczącą Rady. W wyniku jawnego głosowania, przewodniczącą została Pani Iwona Granisz, zaś wiceprzewodniczącą Pani Janina Majcher.

- Przede wszystkim bardzo dziękuję za powierzenie mi funkcji Przewodniczącego Rady Seniorów w Sławnie, na pewno będę starała się wypełniać moje obowiązki należycie. Chciałabym podkreślić, że mam już doświadczenie z funkcjonowaniem Rad Seniorów, które działają już w naszym województwie zachodniopomorskim. Rada Seniorów jest organem doradczym, możemy się nawzajem konsultować i bardzo się cieszę, że w naszym gronie są przedstawiciele Rady Miejskiej w Sławnie oraz zastępca burmistrza Sławna - mówi Iwona Granisz, Przewodnicząca Rady Seniorów w Sławnie.

Następnie omówiono zaplanowane na bieżący rok inicjatywy i plany działania, skierowane do osób starszych z terenu gminy, mające na celu zwiększenie ich aktywności w życiu lokalnej społeczności.