Sławsko: Będzie nowa studnia

30 maja br Ryszard Stachowiak, wójt gminy Sławno podpisał z Tomaszem Sobierajem – Wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego umowę na budowę zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową ujęcia wody Sławsku. Inwestycja, warta około 3 mln zł. realizowana będzie w latach 2018-19.

Na jej wykonanie gmina otrzyma około 2 mln zł dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Łącznie, za pieniądze te, zbudowane zostanie około 8,6 km kanalizacji zbiorczej (podłączonej do oczyszczalni ścieków w Sławnie) oraz wybudowana zostanie nowa studnia głębinowa.

Ponadto, Urząd Gminy planuje budowę w Sławsku nowego wodociągu. Ta inwestycja ma kosztować kolejne 2 mln zł.