Polanów: OSP Żydowo w krajowym systemie

Uroczyście świętowano Dzień Strażaka w Polanowie. Uroczystość była też okazją do oficjalnego wstąpieniem jednostki OSP Żydowo do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Strażacy zgromadzili się pod remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Polanowie, by następnie w uroczystym pochodzie przejść na rynek miejski, gdzie odbyły się wystąpienia zaproszonych gości, koncerty oraz demonstracja umiejętności strażaków podczas symulacji wypadku drogowego.

Wśród gości znaleźli się m.in. Grzegorz Lipski - burmistrz Polanowa, Dariusz Kalinowski - wicestarosta powiatu koszalińskiego, a także Mirosław Pender - Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie.