Powiat sławieński: Podsumowali 500 +

Realizacja Programu 500+ była głównym tematem konferencji prasowej zwołanej przez Krzysztofa Subocza, wicewojewodę zachodniopomorskiego i Roberta Stępnia, wicekuratora zachodniopomorskiego.

- Ta inwestycja Polskiego Rządu spełniła swoje zadanie – twierdzi Krzysztof Subocz. - Wydatnie poprawiła sytuację polskich rodzin, szczególnie tych żyjących w ubóstwie. W mieście Sławno wypłacono 7 287 tyś. zł na 15 010 świadczeń, w gminie Sławno było to prawie 13 tys. świadczeń na kwotę ponad 6 mln zł. Tylko z nich 14 trzeba było wypłacić w formie rzeczowej – informował wicewojewoda.

Taki sposób przekazania środków występuje tylko w przypadku, gdy dany Ośrodek Pomocy Społecznej stwierdzi, że pieniądze idą na inne cele (np. alkohol) niż potrzeby dziecka. Jednak, jak wynika ze statystyk, dotyczy to tylko 120 przypadków spośród ponad 110 tys. świadczeń wypłacanych na terenie zachodniopomorskiego.

- Także reforma oświaty jest bardzo dobrze przygotowana. Wszystko idzie zgodnie z planem i we wrześniu powinno „dobrze zatrybić” – uzupełniał Robert Stępień. (sim)

1 komentarz

  1. Ile dróg można by było za ta przejedzona kasę zrobić. A efektem konsumowania na kredyt jest dosłownie i w przenośni g….no

    VA:F [1.9.22_1171]
    Ocena: 5.0/5 (3 głosów)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: +3 (from 5 votes)