Sławno: Ruszyła szkolna batalia…

Od początku września wrócą 8-letnie szkoły podstawowe i rozpocznie się proces wygaszania gimnazjów. Reforma rozpala emocje zarówno wśród nauczycieli, jak i rodziców. Od kilkunastu dni trwają rozmowy o nowym systemie oświaty w Sławnie. W zasadzie jeszcze nie wiadomo, jak będzie on wyglądał. Wiadomo jedynie, że na pewno zostanie wygaszone Gimnazjum Miejskie.

Niezadowoleni, nauczyciele sławieńskiego gimnazjum rozpoczęli zbieranie podpisów za przekształceniem ich placówki w Szkołę Podstawową nr 2 czyli trzecią podstawówkę.

Pomysły przekształceń nie podobają się też nauczycielom „Jedynki”.

Także mieszkańcy Osiedla Dzieci Wrzesińskich obawiają się, że okrojona podstawówka, albo jej brak na ODW to degradacja tej części miasta.

Z kolei z wypowiedzi burmistrza Sławna wynika, że miasta nie stać na utrzymanie aż 3 szkół podstawowych:

- Dwie szkoły podstawowe na pewno będą, co do trzeciej trzeba się zastanowić – koszty jej utworzenia będą ogromne i to przede wszystkim należy brać pod uwagę – mówił Krzysztof Frankenstein, burmistrz Sławna, podczas spotkania ze sławieńskimi nauczycielami.

Kilka dni temu, w Urzędzie Miejskim w Sławnie doszło do spotkania Krzysztofa Frankensteina – burmistrza Sławna z nauczycielami Gimnazjum Miejskiego nr 1 w Sławnie oraz dyrektorami sławieńskich szkół. Dyskusja dotyczyła działań przygotowujących do wygaszenia sławieńskiego gimnazjum.

Nauczyciele wystosowali prośbę o utworzenie, w miejsce wygaszanego gimnazjum, Szkoły Podstawowej nr 2 w Sławnie.

- Reforma oświaty jest niezależna od władz samorządowych, ale chcielibyśmy porozmawiać i przedyskutować pomysł stworzenie trzeciej szkoły podstawowej, tj. Szkoły Podstawowej nr 2 w Sławnie. Reforma oświaty spowoduje wygaszenie naszej szkoły. Trudno nam się z tym pogodzić – mówiła Małgorzata Włodarczyk.

Burmistrz Sławna poinformował, że sytuacja jest trudna i analizowane są różne warianty, ale przede wszystkim należy brać pod uwagę dobro uczniów i nauczycieli, nie zapominając o sytuacji ekonomicznej i możliwościach miasta.

- Obecnie już nasze miasto do oświaty dopłaca ponad trzy miliony złotych – mówił burmistrz. - Jesteśmy otwarci na stworzenie dodatkowych godzin edukacyjnych, zamiast tworzenia nowej szkoły podstawowej. Rozpatrywane są różne warianty, wybrany zostanie ten, który będzie przede wszystkim najbardziej korzystny Dyrektor Gimnazjum - Henryk Kudźma przedstwił sytuację ekonomiczną, która nie wygląda aż tak źle. W roku szkolnym 2017/2018 nie przewidziano żadnych zwolnień wśród pracowników, kilka osób zostanie przeniesionych do szkół podstawowych, część osób będzie jednocześnie nauczać w gimnazjum i szkołach podstawowych. W roku 2018/2019 również nie przewidziano zwolnień, zaś w ostatnim roku, tj. 2019/2020 po wszystkich przeniesieniach osiem osób pozostanie bez zatrudnienia – i jest to wersja najbardziej pesymistyczna. Już dziś wiemy, że ta liczba będzie na pewno mniejsza - powiedział dyrektor gimnazjum.

Głos zabrała też Grażyna Grabowska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Edukacji w Sławnie:

- Utworzenie trzech szkół podstawowych w mieście będzie najmniej korzystne, przede wszystkim dla nauczycieli. Wtedy większość z Was będzie pracować w niepełnych wymiarach, a koszty utrzymania trzech szkół będą tylko rosły. W chwili obecnej do miejskich szkół uczęszcza około 1000 dzieci.

Obecnie średnia w klasie wynosi 20/21 dzieci, a analizując dane demograficzne naszego miasta wiemy, że póki co tych dzieci nie przybędzie. Pamiętajmy również, że nie wszystkie dzieci ze sławieńskich przedszkoli trafią do naszych szkół. Brakuje po prostu dzieci. Utrzymanie dwóch szkół podstawowych daje nam większe możliwości działania – a to będzie korzystne również dla dzieci. Środki potrzebne na utrzymanie trzeciej szkoły można wykorzystać i zainwestować w podnoszenie jakości kształcenia dzieci oraz w polepszem z pomysłów nie zaplecza dydaktycznego.

Cały czas mówi się o logopedach w szkołach. Również liczba psychologów i pedagogów musi być na takim samym poziomie jak w roku 2016/2017. Nie wspominamy tutaj o termomodernizacji obiektów – są to kosztowne inwestycje. Należy o tym pamiętać – podsumowała Grażyna Grabowska Do 15 maja 2017 roku Dyrektor Gimnazjum Miejskiego ma obowiązek poinformowania nauczycieli o ich przyszłości. Pan Henryk Kudźma zaznaczył, że nauczyciele będą już wiedzieć o tym wcześniej. Do 31 marca 2017r.  radni miejscy będą musieli podjąć uchwałę o dostosowaniu sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, po uprzednim otrzymaniu pozytywnej opinii Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, który ma 21 dni na wydanie opinii.

Na spotkaniu poruszono również kwestie prawne reformy oraz temat przeniesienia Szkoły Podstawowej nr 1 w Sławnie do budynku obecnego Gimnazjum. Podczas spotkania Burmistrz zapoznał się z opiniami oraz odczuciami nauczycieli i do każdej sugestii się ustosunkował. Na koniec burmistrz podkreślił, że jest otwarty na wszelkie propozycje ze strony nauczycieli proponując jednocześnie, aby wspólnie rozwiązywać problem zatrudnienia i wypracować taki model, który pozwoli zminimalizować ich zwolnienia lub całkowicie uniknąć tego problemu.

- Wydaje mi się, że nie możemy podchodzić do tej sprawy aż tak bardzo pesymistycznie. Nie zgodzę się na pewno z wypowiedzią p. Wojciecha Szczęsnego, który podczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej mówił, że pracę straci ponad 50 nauczycieli. Nasze wyliczenia pokazują całkowicie coś innego. Jestem przekonany, że poprzez dobrą współpracę nas wszystkich rozwiążemy problem zatrudnienia nauczycieli, wykorzystując wszystkie możliwe szanse w zakresie zatrudnienia nauczycieli w nowym systemie oraz wszystkie możliwości organizacyjno-prawne, które przewiduje ustawa. – podkreślił na zakończenie spotkania burmistrz Sławna.