Jezierzany: Kolejny odcinek ścieżki rowerowej

jezierzanyInfrastruktura turystyczna Gminy Postomino bogatsza o kolejny odcinek ścieżki rowerowej. Zakończone zostały roboty budowlane dotyczące zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Jeziora Wicko w miejscowości Jezierzany”, które obejmowało budowę ścieżki z miejscami do wypoczynku ( stoły z zadaszeniem, ławki, stojaki na rowery, nasadzenia drzew liściastych, trawniki). Koszt inwestycji to prawie milion złotych, który w stu procentach został dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Nowe przedsięwzięcie, które jest przedłużeniem ścieżki wybudowanej w 2012 roku zapewni bezpieczeństwo ruchu pieszego i rowerowego na Obszarze Chronionego Krajobrazu „Pas Pobrzeża na zachód od Ustki”. Wykonawcą robót budowlanych było Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Postominie. Kolejny raz zachęcamy Państwa do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, tym razem na dwóch kółkach. Trasa rowerowa Jezierzany – Łącko to idealnie zharmonizowana infrastruktura turystyczna, dająca możliwość wypoczynku wśród bogactwa przyrodniczego jeziora Wicko.