Archiwum kategorii "Sławno"

Nie zabierajcie nam S-6

Mieszkańcy powiatu sławieńskiego wyrażają zaniepokojenie faktem odsunięcia w bliżej nieokreśloną przyszłość budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku od Sianowa do Obwodnicy Trójmiasta. Jeszcze kilka miesięcy temu wszystko wydawało się być na dobrej drodze.

Sławno: Zapraszamy na Mikołajki

Powiat sławieński: Ratunek w obligacjach

Wyjątkowo zła sytuacja finansowa powiatu sławieńskiego zmusiła radę powiatu podjęcia uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych. Na XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu w Sławnie podjęto uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych. Radni postanowili, że papiery wartościowe zostaną wyemitowane w ilości 4700 sztuk o wartości nominalnej 1000 złotych każda. Czym są obligacje i j jak to […]

Sławno: Robota zrobiona, ale Burmistrz nie zapłaci

Nie zapłaci, ale nie z powodu wody stojącej pod wiaduktem (o tym później). Okazuje się, że pomimo ich zakończenia, nadal nie ma… umowy na dofinansowanie robót. Głównym inwestorem przebudowy drogi wojewódzkiej w Sławnie (wraz z przejściem pod wiaduktem) jest Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Miasto Sławno uczestniczy tu jako który udziela dotacji dla głównego inwestora. Jeszcze […]

Sławno: Bezpłatne porady prawne

W dniu 05.12. 2016r. (poniedziałek ) w Urzędzie Miejskim w Sławnie w sali nr 30 w godzinach od 16.30 do 18.00 będzie przyjmował Prawnik Pan Adam Ostaszewski zarazem Radny Sejmiku Wojewódzkiego. Co miesięczne dyżury Radnego – Prawnika cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Mieszkańcy naszego Powiatu, korzystają z różnych porad prawnych. Najczęstszymi problemami są sprawy między […]

Sławno: Będzie Rada Seniorów

Z inicjatywy Krzysztofa Frankensteina, burmistrza Sławna w Urzędzie Miejskim w Sławnie doszło do spotkania przedstawicieli organizacji działających na rzecz seniorów z terenu miasta Sławno z Moniką Widocką z Pracowni Pozarządowej z Koszalina.

Z głębokim żalem zawiadamiamy

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Wrześnica: Niełatwo być wnukiem Henryka Sienkiewicza…

… szczególnie kiedy jest się dzieckiem.

Gmina Sławno: Pożegnanie z DARLOT-em

Gmina Sławno nie chce już należeć do Darłowskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Taką nieoczekiwaną decyzję, na wniosek wójta Ryszarda Stachowiaki, podjęli radni podczas listopadowej sesji.